تشريفات انتقال سهام در شركتهاي سهامي

بر خلاف انتقال سهم الشرکه که در شرکتهای با مسئولیت محدود که مستلزم تنظیم سند رسمی در دفترخانه است، نه تنها برای انتقال سهام در شرکتهای سهامی نیازی به تنظیم سند رسمی نیست بلکه تنظیم سند رسمی هم موجب استقرار مالکیت خریدار در برابر شرکت یا اشخاص ثالث نمی شود و انتقال سهام در شرکت سهامی باید در دفتر ثبت سهام شرکت که نزد هیات مدیره همان شرکت است ثبت شود. این در حالی است که بسیاری از شرکتهای فعال در ایران فاقد چنین دفتری هستند!

به هر حال اگر نام خریدار در دفتر مذکور ثبت نشود خریدار نمی تواند در برابر شرکت یا اشخاص ثالث به قرارداد خرید خود استناد کند، بنابراین شرکت می تواند از ورود چنین خریداری به مجمع جلوگیری کند یا سودی به وی پرداخت نکند. همچنین اشخاص ثالث که از فروشنده سهام طلبکار هستند می توانند سهام او را به نفع خود توقیف کتتد زیرا مطابق دفتر ثبت سهام شرکت، هنوز فروشنده مالک سهام است، بنابراین خریدار باید از فروشنده بخواهد که نام وی در دفتر ثبت سهام شرکت وارد شود و در صورتیکه انتقال منوط به موافقیت هیات مدیره است، چنین مصوبه ای از سوی فروشنده ارائه شود و در نهایت طی صورتجلسه ای این انتقال به اداره ثبت شرکتها اعلام گردد.
در صورتی که شخصی سهام خویش را فروخته ولی تشریفات بالا را انجام نمی دهد، خریدار می تواند علیه فروشنده طرح دعوی کرده و وی را به ثبت انتقال در دفتر سهام شرکت ملزم کند.
بدیهی است چنانچه در شرکت سهامی خاص، انتقال منوط به مصوبه هیات مدیره باشد و چنین مصوبه ای اخذ نشده باشد شرکت می تواند بدون ارائه هیچ دلیلی با انتقال مخالفت کند و نتیجتاً معامله سهام معتبر نخواهد بود و خریدار می تواند مبلغ پرداختی را از فروشنده مسترد کند و حقی نسبت به سهام ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *