مشترکین حقوقی

آدرس پستی جهت ارسال نشریه
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 1 MB.
هزینه اشتراک یک سال (4 شماره) نشریه میکروسکوپ مبلغ 250 هزارتومان است. لطفا این مبلغ را به شماره کارت 6037697438581487 نزد بانک صادرات به نام قاسم رستگار لاری واریز و تصویر رسید واریز را اینجا بارگذاری کنید.